Business Analist

Geplaatst 3 weken geleden

De ontwikkeling naar een informatie gestuurde organisatie is voor een deel een ICT gerelateerd onderwerp. Het cluster Intelligence is als business owner hierdoor nauw betrokken bij verschillende IGO projecten. De werklast is nu in de lijn belegd waardoor een deel van de leidinggevenden en stafmedewerkers minder capaciteit over houden voor de reguliere werkzaamheden. In de reorganisatie is namelijk niet in deze werklast voorzien. Daarnaast kan niet voor de volle 100% gewerkt worden aan deze ICT projecten waardoor de uitkomst van IGO benadeeld wordt.
Ten behoeve van de ontwikkeling van het Common Intelligence Picture (CIP) binnen IGO is een delegated product owner/ business analist benodigd die samen met de product owner namens de business het CIP kan ontwikkelen en kan zorgen voor de nodige business transformatie.

De werkzaamheden omvatten:
1. Het ondersteunen van de CIP product owner bij de uitvoer van het project;
2. De product owner adviseren over de rol binnen het agile proces;
3. Het zelfstandig in kaart brengen van processen, het onderkennen van verbeterpunten en het geven van (ongevraagd) advies;
4. De informatiebehoefte van de business in kaart brengen;
5. De business vertegenwoordigen in het ontwikkelteam van het CIP;
6. Contacten intern en extern KMar leggen om nieuwe kansen en initiatieven te onderkennen en het schrijven van plannen van aanpak bij een nieuw initiatief.

Daar zijn waar het er op aankomt. Daarvoor staat de KMar. Om hier nu en in de toekomst invulling aan te kunnen geven, maakt de Koninklijke Marechaussee momenteel een transformatie door van gebiedsgebonden naar Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Hiervoor zijn informatieproducten benodigd die relevante, correcte en actuele informatie leveren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Informatie die onder andere door het Landelijk Tactisch Commando (LTC) gebruikt wordt voor de besluitvorming om mensen en middelen effectief en efficiënt in te zetten.
Eén van die producten is het zogenoemde Common Intelligence Picture, kortweg: CIP. Het CIP maakt het mogelijk middels technologie (IT services) tijdig een juist en volledig intelligencebeeld te presenteren ter ondersteuning van het planningsproces van de plantafels van het LTC en de operationele uitvoering.

EISEN

ALGEMEEN:

  • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring als business analist.

OVERIGE VEREISTE KENNISGEBIEDEN, OPLEIDINGEN, CERTIFICATEN:

  • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift: deze eis zal worden getoetst in het toelichtend gesprek;
  • Kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding op WO-niveau: diploma.

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.