Agile Coach / Scrummaster

Geplaatst 1 maand geleden.

Senior Agile Coach / Scrummaster

Doel van de functie: De Agile Coach IT tevens scrum master, is verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele functioneren en faciliteren van twee of meer agile teams conform het agile gedachtengoed. Door het continu verbeteren van de samenwerking binnen en tussen agile teams ondersteunt de Agile Coach IT het sprintgewijs leveren en onderhouden van werkende IT functionaliteit en maximale klantwaarde.
De Agile Coach IT fungeert tevens als de rechterhand van de Product Owner en ondersteunt deze in het maken van beslissingen voor het optimaliseren van de businesswaarde en het realiseren van sprintdoelen.

Functie eisen

Taken en verantwoordelijkheden:
• Zet afhankelijk van behoefte teams in op de 8 pijlers van het agile coaching competency framework: Technical mastery, Business mastery, Transformation mastery, Agile-lean Practitioner toolkit, Professional coaching , Teaching, Mentoring, Facilitating
• Faciliteert de agile werkwijze en ondersteunt het team met het oplossen van impediments
• Stimuleert de groei in autonomie door focus op coaching in plaats van zelf doen en door het team uit te dagen en te inspireren tot het verleggen van de grenzen
• Verzorgt teamleden van frequente en constructieve formele en informele (performance) feedback
• Helpt het team met het vertonen van gewenst gedrag van samenwerking met diverse andere partijen voor levering en verbetering van de end-to-end services
• Faciliteert de dagelijkse scrum meetings van agile teams waarin sprintgewijs werkende IT-functionaliteit op wordt geleverd
• Bewaakt de sprint burn down van betreffende agile teams
• Creëert high performing teams: verbetert continu teamprestaties, streeft daarbij naar zo hoog mogelijke kwaliteit & velocity
• Draagt geen financiële verantwoordelijkheid; wel operationele team aansturing.

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.