Senior Agile Coach

Qualified4U ICT Group BV

Geplaatst 2 maanden geleden

Om de verandering naar agile werken te begeleiden is het noodzakelijk om ondersteuning te geven bij de introductie van nieuwe denkwijzen, methoden en raamwerken. Dit gebeurt op proces, rol en inhoud. Agile coaching staat voor iemand in de organisatie die het mogelijk maakt om organisatorische veranderingen te faciliteren, aan te jagen of zelfs te leiden. Hij heeft skills nodig op gebied van veranderingsmanagement en psychologie, maar de rol vereist ook kennis van en gevoel bij de organisatiecultuur en -ontwikkeling. Hij kan inschatten wat de mate van volwassenheid is en welke coaching technieken en leer- en ontwikkelinterventies passend zijn.

Een (agile) coach heeft een bredere visie van het bedrijf en de medewerkers. Een agile coach kan werkzaam zijn op elke afdeling, vanuit de taakopdracht om de teams/medewerkers/managers te helpen zich te ontwikkelen. Agile coaches werken als zogenaamde change agents, en geven medewerkers de kracht en touwtjes in handen om beter te kunnen gaan werken. Uitgangspunt daarbij is dat teams zelf-organiserend zijn. Het is niet de taak van een agile coach om te bepalen hoe de problemen moeten worden opgelost maar om het probleemoplossend vermogen van een individu en/of van het team te vergroten. Een (agile) coach is daarmee een mentor , spiegel of een veranderingsmanager of een combinatie.

Coach diensten aan Management(teams)

De coach dient een Manager(team)op een aantal manieren, waaronder:

 • Helpe bij het invulling geven aan faciliterend leiderschap op basis van: purpose, autonomy and mastery.
 • Het leiden en coachen van de organisatie in de Agile transitie en in haar Scrum /SAFe adoptie;
 • Coach diensten aan meerdere multidisciplinaire teams

De coach dient de teams op een aantal manieren, waaronder:

 • Coachen van teams op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken;
 • De teams helpen bij het maken van producten van waarde én daarbij te prioriteren;
 • De teams helpen bij het meten en verbeteren van hun proces;
 • Het verwijderen van belemmeringen (‘impediments’) in de voortgang van de teams;
 • Het faciliteren van Scrum en SAFe gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig; en,
 • Het coachen van de teams in organisatorische omgevingen waarbinnen Scrum nog niet volledig is opgenomen en begrepen.
 • Coach diensten aan de Leren en ontwikkelen

De Coach dient het leren en ontwikkelen op een aantal manieren, waaronder:

 • Het leiden en coachen van de organisatie in haar Scrum/agile adoptie;
 • Het begeleiden van het proces van leren leren
 • Begeleiden van Communities van Practise
 • Ondersteunen bij het opstellen van persoonlijke of team ontwikkelplannen
 • Begeleiden van intervisie en kennissessies
 • Als expert op een thema of vakgebied op inhoud teams en medewerkers ondersteunen.
 • Om de rol van coach uit te kunnen voeren moet men (o.m.) dienend leiderschap als primaire stijl hanteren.

De volgende verschuiving in mindset is noodzakelijk:

 • Van het coördineren van teams naar het stimuleren van teams tot samenwerking
 • Van denken in mijlpalen naar denken in (leer)doelen
 • Van het sturen op uren en output naar het meten en sturen op de overall productiviteit, doorstroom (flow, feature cycle time) en de opgeleverde business waarde
 • Van zelf alle antwoorden weten naar de teams vragen om antwoorden
 • Van aansturen van teams tot stimuleren van zelf organisatie
 • Van het oplossen van problemen tot het eerst anderen aanzetten tot oplossen van problemen

Functie-eisen

Professionele kennis:

 • Agile/Scrum
 • Lean
 • SAFe
 • Certificaten:
 • Scrummaster / teamcoach: PSM/Leading SAFe (of vergelijkbaar)
 • Scaling Agile: SPC (of vergelijkbaar)
 • Competenties:
 • Aansturen groep
 • Bestuurssensitiviteit
 • Motiveren
 • Omgevingsbewustzijn

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.