Geplaatst 1 maand geleden

Achtergrond

Een functioneel beheerder verzorgt het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.

Opdrachtbeschrijving

Het uitvoeren van functioneel beheer en doorontwikkeling van de applicatie die wordt ingezet voor het inplannen en inroosteren van medewerkers.

Optimaliseren van processen.

Deelname in diverse projecten.

Uitvoeren reguliere beheertaken waaronder

Gebruikersondersteuning

Incidentmanagement

Wijzigings- en releasemanagement (incl. testen)

Het opstellen, bewaken en uitvoeren van het autorisatiebeleid

Het beheren van de configuratie/stamgegevens van het systeem

Het beheren van (gebruikers)documentatie

Eisen

De aangeboden kandidaat heeft een minimaal afgeronde Hbo-opleiding

De aangeboden kandidaat is BISL gecertificeerd.

De aangeboden kandidaat heeft minmaal 2 jaar ervaring met Agile/Scrum

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als functioneel beheerder

Wensen

De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met geautomatiseerde processen m.b.t. plannen en roosteren

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met JIRA

De aangeboden kandidaat heeft 2 jaar ervaring met het beheren van plan- en roosterapplicaties

De aangeboden kandidaat heeft 2 jaar ervaring in een functie, waarin men optreedt als intermediair tussen ICT leveranciers en gebruikers.

De aangeboden kandidaat heeft 2 jaar ervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een gebruikersorganisatie van 500+ medewerkers

Kennis en toegepaste ervaring workforcemanagement en capaciteitsmanagement.

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.