Senior Project manager

Geplaatst 5 maanden geleden

Functie omschrijving:

De projectmanager is het middelpunt voor de dagelijkse leiding van het project en is geen onderdeel van de stuurgroep, maar rapporteert aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft hem/haar mandaat gegeven om het project te leiden binnen de aangegeven grenzen. De projectmanager houdt altijd de zes prestatie aspecten in het vizier: tijd, kwaliteit, kosten, scope, risico, benefits. De rol en verantwoordelijkheid van de projectmanager zal worden beschreven in het projectplan dat is gebaseerd op de in de aanbesteding opgestelde eisen en op basis van het implementatieplan van de leverancier. Het gaat hier dan om onder andere: beslissingsbevoegdheid, communicatie en rapportage, planning, strategie, bewaking, kostenbeheersing, projectkaders bewaken en wijzigingen.

Taken:

•             Draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie en de uitvoering van het project in samenwerking met de interne en externe partijen;

•             Stuurt de facilitair managers aan, die deelprojectleider zijn voor hun locatie(s);

•             Verzorgt communicatie, afstemming en rapportage over de implementatie deelprojecten op de locaties;

•             Voert risico-, issue- en stakeholdermanagent uit;

•             Bewaakt de samenhang en voortgang (tijd en geld en kwaliteit) van het project;

•             Adviseert de stuurgroep over te maken keuzes en het verkrijgen van draagvlak voor het project;

Functie-eisen:

•             Heeft aantoonbare ervaring als projectmanager met de implementatie van MFP’s;

•             Heeft bij voorkeur ervaring met soortgelijke implementatieprojecten m.b.t. aspecten als draagvlak creëren, impact voor de gebruikersorganisatie, realiseren technische koppelingen en aansturen externe leveranciers (latend en nieuw);

•             Heeft bij voorkeur ervaring met het werken in een grote onderwijs instelling;

•             Is Prince2 practitioner / IPMA-B gecertificeerd;

•             Heeft kennis en ervaring met ICT (infrastructuur) aspecten in een project;

•             Is vaardig in analyseren, adviseren en communiceren op verschillende niveaus zoals directie,

management en medewerkers:

•             Is vaardig in adviseren, communiceren en aansturen van projectteams;

•             Is vaardig in luisteren en in het verbinding maken;

•             Is vaardig in het stellen van kritische vragen;

•             Kan mondeling en schriftelijk goed communiceren in het Nederlands.

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.